21
ژوئن
غیرفعال
نگرانیم که همین دفتر موسیقی به دفترچه موسیقی تبدیل شود!هفتمین جلسه از سلسه نشست‌های «گفتمان ضرب اصول» با نقد و بررسی عملکرد دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. +مهندسان فرهنگی بر اساس آزمون و خطاها مسیرشان را انتخاب می‌کنند +سینما تبدیل به «سازمان» شد و موسیقی تبدیل به «دفتر»! +موسیقی برای اولین بار سند ملی خواهد داشتنگرانیم که همین دفتر موسیقی به...
1
ژوئن
غیرفعال
موزیسینی که هیچ وقت پیر نمی شود!در سنگفرش خیابان کهنسال «سی تیر» که روزگاری «قوام السلطنه» نام داشت، مقابل خانه ایستادم و به پنجره هایش نگاه کردم. سایه ای رد نشد. سکوت بود. هنوز متعجب بودم از ساعت ملاقات. با خود گفتم معمولا آدم ها در این سن و سال این ساعت قیلوله دارند. اما او پشت تلفن به من گفته بود خوابیدن برای زیر...