1
فوریه
غیرفعال
به گزارش تیم خبری ایران فیلم سومین قسمت از سری فیلم های پاندای کونگ فو کار که صداگزاری آن توسط ستارگانی از جمله جکی چان، داستین هافمن، جک بلاک، لوسی لیو ، جی کا سیمونز و انجلینا جولی انجام شده است. سومین قسمت این انیمشین زیبا که میتوان گفت بهترین قسمت های ساخته شده آن است در مقام مقایسه با قسمت های پیشین از محبوبیت...