30
سپتامبر
غیرفعال
خروج دو برادر سریال «خاطرات یک خون آشام» از میستیک فالز به گزارش ایران فیلم : در پوستر جدیدی که از فصل هفتم مجموعه محبوب «خاطرات یک خون آشام» منتشر شده است، دو برادر قهرمان داستان را در حال خروج از دهکده خیالی میستیک فالز به تصویر کشیده است. تی وی لاین با این مقدمه نوشت: «اینکه استفان و دیمون در سریال «خاطرات یک خون...