3
ژوئن
غیرفعال
روزبه نعمت اللهی: ما عاشق شغل مان نیستیم!طراحی صحنه و لباس از جمله عوامل مهم در جذاب شدن یک اجرای زنده است که تا حدود زیادی در موسیقی ایران نادیده گرفته شده. اما در این میان هنرمندانی هم هستند که تلاش هایی در این زمینه انجام داده اند روزبه نعمت اللهی، خواننده مطرح موسیقی پاپ یکی از آنهاست. این خواننده کمابیش به صحنه، لباس و...