1
آگوست
غیرفعال
تقدیر از «صدای ایتالیا برای ایران» با اهدای مدالرئیس‌جمهور ایتالیا با اهدای مدال ریاست جمهوری این کشور به دامیانو جورانا – رهبر ارکستر جوانان جهان – از پروژه «صدای ایتالیا برای ایران» تقدیر کرد. روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی خبر داد، رئیس‌جمهور ایتالیا با اهدای مدال ریاست‌ جمهوری این کشور (Presidential Medal) به دامیانو جورانا رهبر ارکستر جوانان جهان، از پروژه مشترک ایران...