27
آگوست
غیرفعال
مرکز فیلم ایران فیلم - نخستین پوستر فیلمHunger Games: Mockingjay منتشر شدبه گزارش تیم خبری ایران فیلم شاید بگوییم که اتفاقاتی که در فیلمHunger Games  رخ میدهد تماما از یک داستان تخیلی سرچشمه گرفته است و هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد اما با نگاهی به تاریخ گذشتگان شاید بتوان نمونه هایی از این اتفاقات را به عینه دید. با انتشار کاور فیلم Hunger Games: Mockingjay –...