1
مه
غیرفعال

کنسرت «پردگيان باغ سكوت» کیهان کلهر در تهران تمدید شد

کنسرت «پردگيان باغ سكوت» کیهان کلهر در تهران تمدید شد

کیهان کلهر

hot-topic-logoپس از آنکه همه بلیت های کنسرت بهاری (سوم و چهارم خردادماه) «کیهان کلهر» نوازنده جهانی کمانچه با همکاری گروه «راح روح» که در تالار وحدت برگزار خواهد شد، ساعاتی پس از آغاز بلیت فروشی، توسط مخاطبین و مشتاقان موسیقی ایرانی خریداری شد، این کنسرت برای تاریخ های ١٠، ١١ و ١٢ خردادماه تمدید شد.
+ کنسرت کیهان کلهر ٢۴ و ٢۵ اردیبهشت ماه نیز در شهر یزد برگزار خواهد شد

کنسرت «پردگيان باغ سكوت» کیهان کلهر در تهران تمدید شد

(image)

(image) پس از آنکه همه بلیت های کنسرت بهاری (سوم و چهارم خردادماه) «کیهان کلهر» نوازنده جهانی کمانچه با همکاری گروه «راح روح» که در تالار وحدت برگزار خواهد شد، ساعاتی پس از آغاز بلیت فروشی، توسط مخاطبین و مشتاقان موسیقی ایرانی خریداری شد، این کنسرت برای تاریخ های ١٠، ١١ و ١٢ خردادماه تمدید شد.
+ کنسرت کیهان کلهر ٢۴ و ٢۵ اردیبهشت ماه نیز در شهر یزد برگزار خواهد شد
کنسرت «پردگيان باغ سكوت» کیهان کلهر در تهران تمدید شد

آپدیت نود 32 نود روزه

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,