7
آگوست
غیرفعال

«نبودِ سرویس بهداشتی» به دادِ کاخ گلستان رسید!

«نبودِ سرویس بهداشتی» به دادِ کاخ گلستان رسید!

۵۷۳۱۹۱۶۸

مدیر اداره‌کل موزه‌ها می‌گوید: چون شرایط پذیرایی (سرویس بهداشتی) برای مردم در کاخ گلستان و در زمان برگزاری فستیوال موسیقی فراهم نبود، مکان برگزاری این رویداد فرهنگی از کاخ گلستان به کاخ نیاوران منتقل شد. یک هفته پیش خبری از حضور گروه‌های موسیقی در کاخ جهانی گلستان به مدت ۹ شب منتشر شد، و از سوی دیگر مسئولان میراث فرهنگی مانند «فرهاد عزیزی»، مدیرکل پایگاه‌های میراث فرهنگی و «سید محمد بهشتی»، رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موافق این اتفاق در کاخ جهانی گلستان بودند. اتفاقی که قطعا آتش‌زیر خاکستر دوستداران میراث فرهنگی و برخی کارشناسان این حوزه بود، …

«نبودِ سرویس بهداشتی» به دادِ کاخ گلستان رسید!

(image)

مدیر اداره‌کل موزه‌ها می‌گوید: چون شرایط پذیرایی (سرویس بهداشتی) برای مردم در کاخ گلستان و در زمان برگزاری فستیوال موسیقی فراهم نبود، مکان برگزاری این رویداد فرهنگی از کاخ گلستان به کاخ نیاوران منتقل شد. یک هفته پیش خبری از حضور گروه‌های موسیقی در کاخ جهانی گلستان به مدت ۹ شب منتشر شد، و از سوی دیگر مسئولان میراث فرهنگی مانند «فرهاد عزیزی»، مدیرکل پایگاه‌های میراث فرهنگی و «سید محمد بهشتی»، رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موافق این اتفاق در کاخ جهانی گلستان بودند. اتفاقی که قطعا آتش‌زیر خاکستر دوستداران میراث فرهنگی و برخی کارشناسان این حوزه بود، …
«نبودِ سرویس بهداشتی» به دادِ کاخ گلستان رسید!

باران فیلم

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,