1
ژوئن
غیرفعال

موزیک ویدئوی قطعه موسیقایی «مست قلندر» به خوانندگی «سامی یوسف»

موزیک ویدئوی قطعه موسیقایی «مست قلندر» به خوانندگی «سامی یوسف»

موزیک ویدئوی قطعه موسیقایی «مست قلندر»

hot-topic-logoموزیک ویدئوی قطعه موسیقایی «مست قلندر» به خوانندگی سامی یوسف بر اساس موسیقی سنتی هندوستان و پاکستان در مدح حضرت امیر المومنین (ع) منتشر شد.

موزیک ویدئوی قطعه موسیقایی «مست قلندر» به خوانندگی «سامی یوسف»

(image)

(image) موزیک ویدئوی قطعه موسیقایی «مست قلندر» به خوانندگی سامی یوسف بر اساس موسیقی سنتی هندوستان و پاکستان در مدح حضرت امیر المومنین (ع) منتشر شد.
موزیک ویدئوی قطعه موسیقایی «مست قلندر» به خوانندگی «سامی یوسف»

دانلود موزیک

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,