8
آگوست
غیرفعال

سرود «آمریکا آمریکا» چگونه در ۴۸ ساعت ساخته و اجرا شد؟

سرود «آمریکا آمریکا» چگونه در ۴۸ ساعت ساخته و اجرا شد؟

۲۱۶۴۸۹۷

اسفندیار قره‌باغی در نشست خبری دومین جشنواره شعر و موسیقی و سرود ضد استکباری طبس خاطره سرودن و ساخته شدن ۴۸ ساعته سرود «آمریکا آمریکا» را بازگو کرد. نشست خبری دومین جشنواره شعر و موسیقی و سرود ضد استکباری طبس صبح دیروز با حضور اسفندیار قره‌باغی دبیر این جایزه در محل دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد. در این نشست خبری قره‌باغی در سخنانی اظهار داشت: در دنیای امروز تمامی لذت‌ها و ثروت‌ها و قدرت‌ها و آنچه به آن اعتقاد داریم در یک سو و همه محنت و آزارها و مصیبت‌ها را در سوی دیگر برای ما نهاده‌اند. غرب …

سرود «آمریکا آمریکا» چگونه در ۴۸ ساعت ساخته و اجرا شد؟

(image)

اسفندیار قره‌باغی در نشست خبری دومین جشنواره شعر و موسیقی و سرود ضد استکباری طبس خاطره سرودن و ساخته شدن ۴۸ ساعته سرود «آمریکا آمریکا» را بازگو کرد. نشست خبری دومین جشنواره شعر و موسیقی و سرود ضد استکباری طبس صبح دیروز با حضور اسفندیار قره‌باغی دبیر این جایزه در محل دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد. در این نشست خبری قره‌باغی در سخنانی اظهار داشت: در دنیای امروز تمامی لذت‌ها و ثروت‌ها و قدرت‌ها و آنچه به آن اعتقاد داریم در یک سو و همه محنت و آزارها و مصیبت‌ها را در سوی دیگر برای ما نهاده‌اند. غرب …
سرود «آمریکا آمریکا» چگونه در ۴۸ ساعت ساخته و اجرا شد؟

خرم خبر

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,