22
آگوست
غیرفعال

رحیم شهریاری: تضعیف موسیقی داخلی با روح مقابله با تهاجم فرهنگی مغایر است

رحیم شهریاری: تضعیف موسیقی داخلی با روح مقابله با تهاجم فرهنگی مغایر است

رحیم شهریاری

خواننده تبریزی گفت: تخریب و تضعیف موسیقی داخلی موجب گرایش بیش از پیش مخاطب به تولیدات نامناسب غیربومی می شود که این امر درتعارض با اصول مبارزه با تهاجم فرهنگی است. رحیم شهریاری یکشنبه در جمع خبرنگاران تبریز اظهار داشت: بهتر است در برخورد با تولیدات موسیقیایی بومی و داخلی با این نگاه وارد شویم که تلاش و زحمات صورت گرفته در این حوزه برای مقابله با تهاجم فرهنگی بوده و حضور فعالان و برگزاری کنسرت های موسیقی در شهرهای کوچک بر اساس یک عرق ملی و در راستای تقویت این مهم صورت می گیرد و این نکته نیز باید …

رحیم شهریاری: تضعیف موسیقی داخلی با روح مقابله با تهاجم فرهنگی مغایر است

(image)

خواننده تبریزی گفت: تخریب و تضعیف موسیقی داخلی موجب گرایش بیش از پیش مخاطب به تولیدات نامناسب غیربومی می شود که این امر درتعارض با اصول مبارزه با تهاجم فرهنگی است. رحیم شهریاری یکشنبه در جمع خبرنگاران تبریز اظهار داشت: بهتر است در برخورد با تولیدات موسیقیایی بومی و داخلی با این نگاه وارد شویم که تلاش و زحمات صورت گرفته در این حوزه برای مقابله با تهاجم فرهنگی بوده و حضور فعالان و برگزاری کنسرت های موسیقی در شهرهای کوچک بر اساس یک عرق ملی و در راستای تقویت این مهم صورت می گیرد و این نکته نیز باید …
رحیم شهریاری: تضعیف موسیقی داخلی با روح مقابله با تهاجم فرهنگی مغایر است

دانلود فیلم خارجی

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,