14
سپتامبر
غیرفعال

حضور پرشور دف‌نوازان در جشنواره جوان

حضور پرشور دف‌نوازان در جشنواره جوان

موسیقی ما – بخش اجرایی پانزدهمین روز دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان شب گذشته با حضور پرشور دف‌نوازان زن در تالار رودکی به کار خود پایان داد. پانزدهمین روز این جشنواره به ساز دف و موسیقی کردستان اختصاص داشت و نوازندگان این موسیقی در حضور هیئت داوران به روی صحنه رفتند.
 
با اتمام اجراها «عبدالرحمن غوثی»، فرزند خلیفه میرزا آغه‌غوثی و داور بخش دف، دربارۀ اجراها گفت: «امسال شرکت‌کننده‌ها در سطح خوبی قرار داشتند و آماده‌تر از سال پیش بودند، به‌ویژه خانم‌ها از سال پیش بهتر ظاهر شدند و ریتم‌های خانقاهی که بیشتر مدّ نظر ما بود را می‌دانستند و خوب اجرا کردند. هر چه ردۀ سنی بالاتر می‌رود سطح اجراها بهتر می‌شود، امسال گروه ب و ج اجراهای خوبی داشتند. به طور کلی باید گفت که این جشنواره باعث تشویق جوانان می‌شود و برای آنها ایجاد انگیزه می‌کند.»
 
در ادامه «حمیدرضا اردلان»، عضو هیئت داوران و مشاور دبیر در بخش موسیقی نواحی، نیز گفت: «اجراهای امروز صبح و بخشی از اجراهای بعد از ظهر مربوط به ساز دف کردی بود. گذشته این دف به خانقاه‌های کردستان به ویژه اهالی قادریه برمی‌گردد که تحت تأثیر شیخ عبدالقادر گیلانی است. بیشتر شرکت‌کنندگان از جاهایی غیر از کردستان بودند. در واقع دف کردی و خانقاهی، به سراسر ایران رفته و نوازندگان با قدرت این دف کردی را اجرا می‌کنند. در بخش‌های دیگر هم کسانی بودند که اصالت خراسانی نداشتند و دوتار خراسان را به خوبی اجرا می‌کردند. این موضوع نشان می‌دهد که ایرانی‌ها در اقوام مختلف، به فرهنگ یکدیگر علاقه‌ دارند و در پی یادگیری آن فرهنگ هستند که معنی اجتماعی و فرهنگی آن هویت ملی اقوام ایرانی است. متأسفانه در بخش آواز هم هوره چنین وضعیتی دارد که همان اهورا خوانی قدیمی است. این دو ساز و آواز، هر کدام یک شرکت‌کننده داشتند. اگر روال کشور درست بود و همه‌چیز سر جای خودش قرار داشت، می‌بایست ما یک‌صد نفر متقاضی آواز باستانی هوره می‌داشتیم.»
 
مشاور دبیر در بخش موسیقی نواحی جشنواره افزود: جشنواره ملی موسیقی جوان، بیشتر از وظیفه‌ای که باید در اختیار یک جشنواره باشد، عمل کرده و جای امیدواری دارد که این جشنواره در آینده به مرکز تجمع جوانان موسیقی‌دان از سراسر کشور تبدیل شود.
 
«سیدعطاالله سلامیه»، دیگر داور بخش دف نیز در مورد اجراها گفت: «واقعاً اجراها خوب بود، من احساس می‌کنم سال به سال بهتر هم خواهد شد. جوان‌ها مستعدند، خیلی از ساز دف استقبال می‌کنند و انصافاً آنقدر رقابت‌ها تنگاتنگ است که داوری را برای ما سخت کرده است. رده‌های سنی بالاتر از آنجا که تجربۀ بیشتری در زمینۀ فراگیری و اجرا دارند اجرای بهتری داشتند و قضاوت هم سخت‌تر بود. باید از این جوان‌ها حمایت کرد تا مسیر پیشرفت‌شان هموار شود. معتقدم هر کسی در هر شغلی باید استادی داشته باشد و بدون استاد نمی‌تواند به مقصد برسد. کسانی که می‌خواهند پا در این عرصه بگذارند باید حتماً نزد استاد بروند، کسب فیض کنند و اصولی موسیقی را یاد بگیرند.»
 
مراسم اختتامیۀ دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان  امشب 24 شهریور ساعت 8 شب، در تالار وحدت با  اعلام نفرات برگزیده برگزار می‌شود.
روتیتر: 
گزارش پانزدهمین روز جشنواره جوان

برچسب ها:

عکس خبر اول: 

دسته بندی مطلب:

خلاصه مطلب: 
+ عکس‌هایی از این جشنواره

موسیقی ما – بخش اجرایی پانزدهمین روز دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان شب گذشته با حضور پرشور دف‌نوازان زن در تالار رودکی به کار خود پایان داد. پانزدهمین روز این جشنواره به ساز دف و موسیقی کردستان اختصاص داشت و نوازندگان این موسیقی در حضور هیئت داوران به روی صحنه رفتند. با اتمام اجراها «عبدالرحمن غوثی»، فرزند خلیفه میرزا آغه‌غوثی و داور بخش دف، دربارۀ اجراها گفت…

پانزدهمین روز جشنواره موسیقی جوان – 23 شهریور 1395
تاریخ انتشار: 
24 شهریور 1395

کلمات کلیدی:

برگزیده: 
0

حضور پرشور دف‌نوازان در جشنواره جوان

موسیقی ما – بخش اجرایی پانزدهمین روز دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان شب گذشته با حضور پرشور دف‌نوازان زن در تالار رودکی به کار خود پایان داد. پانزدهمین روز این جشنواره به ساز دف و موسیقی کردستان اختصاص داشت و نوازندگان این موسیقی در حضور هیئت داوران به روی صحنه رفتند.
 
با اتمام اجراها «عبدالرحمن غوثی»، فرزند خلیفه میرزا آغه‌غوثی و داور بخش دف، دربارۀ اجراها گفت: «امسال شرکت‌کننده‌ها در سطح خوبی قرار داشتند و آماده‌تر از سال پیش بودند، به‌ویژه خانم‌ها از سال پیش بهتر ظاهر شدند و ریتم‌های خانقاهی که بیشتر مدّ نظر ما بود را می‌دانستند و خوب اجرا کردند. هر چه ردۀ سنی بالاتر می‌رود سطح اجراها بهتر می‌شود، امسال گروه ب و ج اجراهای خوبی داشتند. به طور کلی باید گفت که این جشنواره باعث تشویق جوانان می‌شود و برای آنها ایجاد انگیزه می‌کند.»
 
در ادامه «حمیدرضا اردلان»، عضو هیئت داوران و مشاور دبیر در بخش موسیقی نواحی، نیز گفت: «اجراهای امروز صبح و بخشی از اجراهای بعد از ظهر مربوط به ساز دف کردی بود. گذشته این دف به خانقاه‌های کردستان به ویژه اهالی قادریه برمی‌گردد که تحت تأثیر شیخ عبدالقادر گیلانی است. بیشتر شرکت‌کنندگان از جاهایی غیر از کردستان بودند. در واقع دف کردی و خانقاهی، به سراسر ایران رفته و نوازندگان با قدرت این دف کردی را اجرا می‌کنند. در بخش‌های دیگر هم کسانی بودند که اصالت خراسانی نداشتند و دوتار خراسان را به خوبی اجرا می‌کردند. این موضوع نشان می‌دهد که ایرانی‌ها در اقوام مختلف، به فرهنگ یکدیگر علاقه‌ دارند و در پی یادگیری آن فرهنگ هستند که معنی اجتماعی و فرهنگی آن هویت ملی اقوام ایرانی است. متأسفانه در بخش آواز هم هوره چنین وضعیتی دارد که همان اهورا خوانی قدیمی است. این دو ساز و آواز، هر کدام یک شرکت‌کننده داشتند. اگر روال کشور درست بود و همه‌چیز سر جای خودش قرار داشت، می‌بایست ما یک‌صد نفر متقاضی آواز باستانی هوره می‌داشتیم.»
 
مشاور دبیر در بخش موسیقی نواحی جشنواره افزود: جشنواره ملی موسیقی جوان، بیشتر از وظیفه‌ای که باید در اختیار یک جشنواره باشد، عمل کرده و جای امیدواری دارد که این جشنواره در آینده به مرکز تجمع جوانان موسیقی‌دان از سراسر کشور تبدیل شود.
 
«سیدعطاالله سلامیه»، دیگر داور بخش دف نیز در مورد اجراها گفت: «واقعاً اجراها خوب بود، من احساس می‌کنم سال به سال بهتر هم خواهد شد. جوان‌ها مستعدند، خیلی از ساز دف استقبال می‌کنند و انصافاً آنقدر رقابت‌ها تنگاتنگ است که داوری را برای ما سخت کرده است. رده‌های سنی بالاتر از آنجا که تجربۀ بیشتری در زمینۀ فراگیری و اجرا دارند اجرای بهتری داشتند و قضاوت هم سخت‌تر بود. باید از این جوان‌ها حمایت کرد تا مسیر پیشرفت‌شان هموار شود. معتقدم هر کسی در هر شغلی باید استادی داشته باشد و بدون استاد نمی‌تواند به مقصد برسد. کسانی که می‌خواهند پا در این عرصه بگذارند باید حتماً نزد استاد بروند، کسب فیض کنند و اصولی موسیقی را یاد بگیرند.»
 
مراسم اختتامیۀ دهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان  امشب 24 شهریور ساعت 8 شب، در تالار وحدت با  اعلام نفرات برگزیده برگزار می‌شود.
روتیتر: 
گزارش پانزدهمین روز جشنواره جوان

برچسب ها:

عکس خبر اول: 
(image)

دسته بندی مطلب:

خلاصه مطلب: 
+ عکس‌هایی از این جشنواره

موسیقی ما – بخش اجرایی پانزدهمین روز دهمین جشنواره ملی موسیقی جوان شب گذشته با حضور پرشور دف‌نوازان زن در تالار رودکی به کار خود پایان داد. پانزدهمین روز این جشنواره به ساز دف و موسیقی کردستان اختصاص داشت و نوازندگان این موسیقی در حضور هیئت داوران به روی صحنه رفتند. با اتمام اجراها «عبدالرحمن غوثی»، فرزند خلیفه میرزا آغه‌غوثی و داور بخش دف، دربارۀ اجراها گفت…

پانزدهمین روز جشنواره موسیقی جوان – 23 شهریور 1395
تاریخ انتشار: 
24 شهریور 1395

کلمات کلیدی:

برگزیده: 
0

حضور پرشور دف‌نوازان در جشنواره جوان

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,