2
ژوئن
غیرفعال

اثر جاودانه «ربّنا» را ماه رمضان پخش کنید

اثر جاودانه «ربّنا» را ماه رمضان پخش کنید

محمدرضا شجریان

«خانه موسیقی» با ارسال نامه‌ای به رییس صداوسیما از این رسانه خواست تا در ماه مبارک رمضان، مناجات و دعای «ربّنا» را با صدای محمدرضا شجریان پخش کند.
+تقاضای نهاد صنفی خانه موسیقی در طول تقاضای میلیون‌ها نفر از هموطنان روزه‌دار مطرح شده است

اثر جاودانه «ربّنا» را ماه رمضان پخش کنید

(image)

«خانه موسیقی» با ارسال نامه‌ای به رییس صداوسیما از این رسانه خواست تا در ماه مبارک رمضان، مناجات و دعای «ربّنا» را با صدای محمدرضا شجریان پخش کند.
+تقاضای نهاد صنفی خانه موسیقی در طول تقاضای میلیون‌ها نفر از هموطنان روزه‌دار مطرح شده است
اثر جاودانه «ربّنا» را ماه رمضان پخش کنید

موزیک سرا

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,