31
مه
غیرفعال

آن‌ها از این خانه نمی‌روند!

آن‌ها از این خانه نمی‌روند!

۱۴۶۴۶۱۱۷۷۵۱۸۴_۰۱

انتخابات ۱۰ کانون «خانه موسیقی» برگزار شد تا چشم همه‌ی اعضای این خانه به انتخابات هیئت‌مدیره و در نهایت تعیین مدیرعامل جدید باشد اما نتیجه‌ی انتخابات کانون‌ها نشان می‌دهد که این خانه قرار نیست با تغییر و تحول چندانی مواجه شود. انتخابات کانون‌های تخصصی خانه‌ی موسیقی ۲۳ فروردین‌ماه با کانون صدابرداران آغاز شد و پس از آن سایر کانون‌ها مانند مدرسان،‌ سازندگان ساز، خوانندگان سنتی،‌ نوازندگان و… انتخاباتشان را برگزار کردند که بسیاری از آن‌ها به دور هم موکول شدند. این دوره از انتخابات خانه موسیقی حساسیت بیشتری برای اعضای این خانه و اهالی موسیقی داشت؛ چرا که حدود ۷۰۰ …

آن‌ها از این خانه نمی‌روند!

(image)

انتخابات ۱۰ کانون «خانه موسیقی» برگزار شد تا چشم همه‌ی اعضای این خانه به انتخابات هیئت‌مدیره و در نهایت تعیین مدیرعامل جدید باشد اما نتیجه‌ی انتخابات کانون‌ها نشان می‌دهد که این خانه قرار نیست با تغییر و تحول چندانی مواجه شود. انتخابات کانون‌های تخصصی خانه‌ی موسیقی ۲۳ فروردین‌ماه با کانون صدابرداران آغاز شد و پس از آن سایر کانون‌ها مانند مدرسان،‌ سازندگان ساز، خوانندگان سنتی،‌ نوازندگان و… انتخاباتشان را برگزار کردند که بسیاری از آن‌ها به دور هم موکول شدند. این دوره از انتخابات خانه موسیقی حساسیت بیشتری برای اعضای این خانه و اهالی موسیقی داشت؛ چرا که حدود ۷۰۰ …
آن‌ها از این خانه نمی‌روند!

پرس نیوز

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , ,